Jízda s Vojtou

Seznam se!

Dokážeš se vžít do role spolujezdce v soutěžním voze? Máš zájem ochutnat jízdu v soutěžním voze Volkswagen Polo GTI R5 po boku špičkového jezdce Vojtěcha Štajfa z týmu Racing 21? Zajímají Tě detaily ze světa rallye? Víš, co znamená v automobilovém slovníku pojem dekarbonizace motoru? S naší soutěží máš ideální příležitost získat na všechny tyto otázky jasné odpovědi. A co proto musíš udělat? JE TO JEDNODUCHÉ, zúčastni se naší atraktivní soutěže!

Nejprve si přečti níže uveřejněný zajímavý článek o dekarbonizaci motoru a výrobcích americké značky BG Products. V něm nalezneš odpovědi na dvě soutěžní otázky. V odpovědi na třetí otázku musíš mít co nejpřesnější odhad. Poté kompletně vyplň přiložený online soutěžní formulář pod článkem, včetně kontaktních údajů, a odešli ho k vyhodnocení.

Pokud správně odpovíš na dvě otázky a budeš-li nejblíže ve správném odhadu v otázce třetí, stáváš se jediným vítězem této soutěže. Cenou bude pro tebe zážitková jízda v soutěžním voze týmu Racing 21 po boku špičkového jezdce Vojtěcha Štajfa nedaleko Mladé Boleslavi, a to těsně před startem Rallye Bohemia dne 12. 7. 2019! Na této stránce dole najdeš také úplná pravidla k naší soutěži! Tak přejeme hodně štěstí!

I.O.B., spol. s r.o. – výhradní distributor výrobků značky BG Products do České republiky a oficiální partner soutěžního týmu Racing 21.

Přečti si!

Moderní spalovací motory jsou vystaveny zvýšené tvorbě karbonových úsad. Je to ovlivněno ekologickými požadavky, ale i snahou výrobců automobilu na co nejnižší náklady provozu. Nízká viskozita oleje, vysoká operační teplota motoru, malá olejová náplň a dlouhý výměnný interval jsou hlavní příčinou tvorby úsad v motorech. Také slabé pístní kroužky jsou velkým faktorem průniku oleje do spalovacího prostoru. Tento projev vzniká od prvních najetých kilometrů a pokud řidiči nepoužívají produkty na preventivní ochranu, moderní motory začínají postupně ztrácet výkon a zvyšuje se spotřeba paliva a také škodlivé emise. Je důležité si uvědomit, že bez zásahu se tento problém nevyřeší a dále se stupňuje. Motorové oleje totiž nejsou nastaveny na situaci, aby pracovaly ve znečištěném systému.

Pokud se vymění olej bez výplachu/dekarbonizace, spotřebuje poté velkou část aditivace a nemá již rezervu pro svoji ochranu v dlouhém servisním intervalu. BG technologie dokáže i znečištěné systémy zbavit karbonových úsad pomocí speciálních přístrojů na dekarbonizaci, ale vhodná prevence je vždy levnější způsob. Není to nic složitého ani drahého. Stačí navštívit webovou stránku bgpoint.cz, na které se dají všechny výrobky BG Products zakoupit a realizovat jednoduché tři preventivní kroky při každé výměně oleje, což odpovídá v průměru jedenkrát za rok. Nabízená kompletní dekarbonizace s použitím speciální sady BG kit preventivně zabraňuje tvorbě karbonů v celém systému po celou dobu výměnného intervalu motorového oleje.

BG 208 nebo BG 245 efektivně odstraňuje nejhouževnatější úsady z vnitřku vstřikovačů, vstřikovacího čerpadla, spalovacího prostoru a ventilů. BG 110 nebo BG 112 stabilizuje viskozitu oleje, extrémně zvýší jeho oxidační stabilitu a několikanásobně zvýší množství aditiv. Tím se zabrání předčasně degradaci motorového oleje a zanášení olejového, spalovacího a sacího systému. BG EPR 109 kompletně zbaví karbonu olejový systém a pístní kroužky. Motoru se tak navrátí kompresní tlaky, výkon a čistý olejový prostor neznehodnotí nový motorový olej. Tyto tři jednoduché kroky plně zajistí řádný výkon, nízkou spotřebu i hladinu škodlivých emisí a prodlouží se tak životnost všech kritických součástí motoru (vstřikování, EGR, DPF a další).

Odpověz na soutěžní otázky!

Odesláním soutěžního formuláře souhlasíte s podmínkami a pravidly soutěže JÍZDA S VOJTOU, uvedenými níže na této stránce.

Pozn.: položky označené * jsou povinné.

Pravidla soutěže

POŘADATEL SOUTĚŽE:

I.O.B, spol. s r.o.
Dopraváků 723/1,
Dolní Chabry,
184 00 Praha 8

IČO: 45801029
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10654.

NÁZEV SOUTĚŽE:
JÍZDA S VOJTOU
dále jen „Soutěž“.

 

DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:

Od 8. 6. 2019 do 30. 6. 2019 včetně uvedených dnů.

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE:

a)      Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18let s doručovací adresou na území České republiky, dále jen „Soutěžící“.

b)      Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké ve smyslu ust. dle § 22 Občanského zákoníku ČT, zákon č. 89/2012 Sb.

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

a)      Podmínkou účasti v Soutěži, která bude v době jejího trvání realizovaná na webové stránce www.dekarbonizace.eu, je kompletní vyplnění výše uveřejněného soutěžního formuláře se sdílením třech správných odpovědí na soutěžní otázky.

b)      Úkolem je správná odpověď na otázku č.1 a č.2. Odpovědi na dané otázky je možné zjistit z přiloženého článku pořadatele v kolonce „Přečti si“. U odpovědi na otázku č.3 je nutné provést co nejpřesnější odhad na danou otázku.     

c)       Pořadatel vybere jediného výherce, který uvede správné odpovědi u otázek č.1 a č.2. a u otázky č. 3 bude svým odhadem nejblíže skutečné a pořadatelem potvrzené hodnotě v počtu prodaných kusů zmíněného výrobku BG EPR 109 v uvedeném termínu. Výběr výherce tak proběhne na základě rozhodnutí Pořadatele. V případě správných odpovědí č.1 a č.2 a číselné shody v odhadu prodaných ks plechovek u odpovědi č.3 vyhrává ten Soutěžící, který odeslal své odpovědí do Soutěže dříve z pohledu datumu i času.

VÝHRA V SOUTĚŽI:

a)      Jediný výherce v této soutěži získá možnost jedné jízdy v roli spolujezdce v soutěžním voze Volkswagen Polo GTI R5 soutěžního týmu Racing 21, řízeným jezdcem Vojtěchem Štajfem při tzv. shakedownu (testovací jízdy) v rámci akce Rallye Bohemia – Mladá Boleslav a to dne 12.7. v dopoledních hodinách (bude upřesněno).

b)      Výherce výhry bude kontaktován od pořadatele soutěže e-mailem, který uvede do soutěžního formuláře, a to do pěti dnů po ukončení této Soutěže.  

c)       Výherci budou tímto emailem sděleny detaily ohledně setkání a důležité informace pro realizaci této hlavní ceny Soutěže.

c)       Výherce je povinen odpovědět na zaslaný email a potvrdit svoji účast na převzetí ceny, a to do třech dnů od obdržení emailu o výhře. V případě, že výherce nezašle potvrzení převzetí výhry do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

d)      Výhry z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící.

e)      Soutěžící bude před jízdou v soutěžním voze informován o bezpečnostních pravidlech takové jízdy a je povinen dodržet veškeré požadavky týmu Racing 21 na splnění bezpečnostních kritérií jízdy.

f)       Soutěžící realizuje svoji výhru, jízdu v soutěžním voze týmu Racing 21, výhradně na vlastní zodpovědnost, tedy bez nároku na jakékoliv odškodnění.

g)      V případě, že nebude možné z jakéhokoliv důvodu realizovat výhru v soutěži během akce dle bodu a. tohoto odstavce, navrhne Pořadatel ve spolupráci a po dohodě s týmem Racing 21 náhradní termín pro realizaci výhry.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

a)      Vstoupením na internetovou adresu www.dekarbonizace.eu a odesláním kompletně vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly Soutěže. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel s účinností ode dne uveřejnění na stránkách www.dekarbobizace.eu.

b)      Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli souhlas se zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů na Facebook profilu a webových stránkách Pořadatele, včetně webové stránky www.dekarbonizace.eu, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherce. Soutěžící, který poskytl Pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo odstranění jím poskytnutých osobních údajů z evidencí vedených Pořadatelem. Pořadatel oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

c)       Vzhledem ke skutečnosti, že převzetí výhry v Soutěži a její realizace může být zaznamenávána na audiovizuální techniku Pořadatele, uděluje Soutěžící souhlas se zveřejněním své osoby ve fotografiích či videozáznamem, výhradně se vztahujících k výhře v této Soutěži, které Pořadatel použije na svém Facebook profilu a webových stránkách, včetně webové stránky www.dekarbonizace.eu.

DALŠÍ PRAVIDLA

a)      V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

Podrobná pravidla ve svém platném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce www.dekarbobizace.eu.

Kontakty

I.O.B, spol. s r.o.
U Expertu 134,
250 69, Klíčany

+420 724 534 716
info@iob.cz
www.iob.cz